سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عصمت السادات طاهری – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی- مرکز کارآفرینی دانشگاه مازندران
محسن احمدپور – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
رضا شکری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

در دوران فعلی که اغلب کشورهای در حال توسعه با چالش های عمده ای در زمینه پیشرفت اقتصادی و ایجاد کسب و کارهای جدید و به تبع آن تولید اشتغال مواجه اند، کارآفرینی و به ویژه کارآفرینی های مبتنی بر فناوری های پیشرفته ای مانند فاوا به دلیل برخورداری از توانایی های مورد نیاز این عصر و نیز قابلیت های گسترده آنها در کمک به رشد و توسعه اقتصادی و اشغالزایی، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشند، به عبارت دیگر اهمیت کارآفرینی و فناوری در حال گسترش بوده و به تبع آن کارآفرینی فناورانه نیز که در واقع فصل مشترک دو فرآیند کارآفرینی و توسعه فناوری است، اهمیتی رو به رشد و نقشی پیوسته را در توسعه جوامع بر عهده دارد. در مقاله حاضر، با هدف معرفی فن آوری اطلاعاتت و کارآفرینی فناورانه، مروری استنادی اما مختصر بر ادبیات موضوعی مربوط به معرفی فن آوری اطلاعات و موضوعات مرتبط صورت گرفت، آنگاه یک نوع شناسی از نقش توسعه کارآفرینی فناورانه در توسعه ملی بیان و در پایان مقاله، م وارد مذکور جمع بندی، بحث و نتیجه گیری، کاربردهای مدیریتی، و پیشنهادات مرتبط با آن جهت پیگیری تحقیقات مشابه در آینده ارائه گردید.