سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا قاری قرآن – هیئت علمی دانشکده حمل ونقل، دانشگاه اصفهان
امین رفیع زاده – دانشجوی مهندسی راه آهن خطوط، دانشکده حمل و نقل، دانشگاه اصفهان
امیر حمیدی – دانشجوی مهندسی راه آهن خطوط، دانشکده حمل و نقل، دانشگاه اصفهان

چکیده:

در این مقاله به بررسی، تحلیل و طراحی دال خط در روسازی قطار شهری های کشور تحت بارگذاری های مختلف و برای شرایط مختلف بهره -برداری پرداخته شده است. در این تحقیق دال بتنی روسازی با استفاده از روش اجزاء محدود و توسط نرم افزار SAP2000 مدل سازی و تحلیل شده و برای ضخامت های مختلف وشرایط بهره برداری مشخص و بر اساس آیین نامه ی آبا طراحی شده و نمودار هایی برای دستیابی به یک روند مشخص در طراحی این گونه دال خط ها تدوین گردیده است تا طراحی این دال خط ها به سادگی و با دقت مناسب انجام شود. در این راستا دال- – – خط اجرا شده در قطار شهری اصفهان به عنوان یک نمونه ی واقعی در این روند بررسی شده و مشخصات فنی این خط با مقادیر بدست آمده از این روند مقایسه شده و اعتبار آن تایید گردیده است