سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عیسی ساکت اسکویی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب دانشگاه آزاد مهاباد
مجید منتصری – استادیار گروه آب دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
میکائیل یوسف زاده فرد – استادیار گروه عمران دانشگاه تبریز

چکیده:

بهره برداری سیستمهای مخازن ذخیره از مهمترین مباحث مهندسی منابع آب است که مستلزم آموختن روشهای تحلیل صحیح این سیستم ها می باشد در گذشته تحلیل مخازن تنها براساس دادههای تاریخی ثبت شده و با ضریب اطمینان ۱۰۰% انجام می شد ولی محققین عصر حاضر در یافته اند که طراحی مخزن با داده های تاریخی امکان پیش بینی خشکسالی های شدیدتر از داده های تاریخی را از ما صلب می کند و نیز طراحی براساس ضریب اطمینان ۱۰۰% غیراقتصادی و غیرعملی می باشد بهره برداری از سیستم مخازن با روشهای گوناگونی می تواند صورت گیرد که روش منحنی فرمان rule curve یکی از کارامدترین این روشها می باشد دراین مطالعه با یک روش مونت کارلو اقدام به تولید داده های مصنوعی کرده ایم