سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امید بوشهریان – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی شیراز
محمد صادق رضایی – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده:

مسئله مورد بررسی در این مقاله، طراحی سامانه ای است که یادگیرنده ، مدرس و مدیران آموزشی را قادر به طراحی دوره های آموزشی الکترونیکی بین رشته ای نماید. از این رو در این مقاله ضمن مروری بر سامانه های موجود یادگیری الکترونیک و بررسی کاستی های آنان، معماری نوینی مبتنی بر وب معنایی و سرویس گرا پیشنهاد گردیده است. این معماری قادر است مسیرهای آموزشی را بصورت خودکار و بر مبنای هستان شناسی تعریف شده برای آن ، طراحی نماید؛ از این جهت، روالی را برای تدوین مسیرهای آموزشی به صورت هستان شناسی و نیز تبدیل آن به صورت خودکار به مدل فازی پتری نت مسیر اموزشی پیشنهاد میدهد. در ارزیابی کیفی صورت گرفته بر مبنای شاخص های ارزیابی سامانه های آموزش الکترونیک، این معماری ارزیابی قابل قبول نسبت به سایر معماری های مطرح، در پاسخ به نیاز مندی های طراحی اجرای دوره اموزشی بین رشته ای کسب کرده است. این ارزیابی در سه حوزه ی قابلیت استفاده برای کاربر، قابلیت اجرا د رمحیط توزیع شده و مدیرت فرآیندهای آموزشی و انطباق با نیازهای یادگیرنده انجام شده است. نتایج قابل قبول ارزیابی، ناشی از توانایی این معماری در تبدیل هستان شناسی دوره ی آموزشی به مدل اجرا به واسطه ی مدل پتری نت می باشد. طراحی سامانه های مبتنی بر چنین معماری می تواند تحول بزرگی را رد آموزش الکترونیکی خوکار بین رشته ای و پژوهش محور و در بستر محتوای توزیع شده، ایجاد نماید.