مقاله ارائه معماری جدیدی از مدیریت محتوای سازمانی مناسب شرکت های مشاوره ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۸۹ در نشریه مهندسی صنایع (دانشکده فنی دانشگاه تهران) از صفحه ۱۴۱ تا ۱۵۲ منتشر شده است.
نام: ارائه معماری جدیدی از مدیریت محتوای سازمانی مناسب شرکت های مشاوره ای
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تولید متن
مقاله بازنمایی متن
مقاله بازنمایی دانش
مقاله مدیریت محتوا
مقاله هستان شناسی
مقاله مدیریت دانش
مقاله تولید گزارش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بدیع کامبیز
جناب آقای / سرکار خانم: معینی علی
جناب آقای / سرکار خانم: طایفه محمودی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: رهنمافرد سیدمحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله نشان داده شده است که چگونه می توان برای هدفی خاص، از فناوری های معنایی در مدیریت دانش و محتوای سازمانی شرکت های مشاوره ای بهره گرفت. بدین منظور ابتدا پیکره اصلی مستندات شرکت های مشاوره ای بر اساس زنجیره ارزش آنها در تولید دانش شناسایی شده است؛ آنگاه بر اساس مدل جدید معنایی مبتنی بر هستان شناسی، محتوای این مستندات بر بستر اینترانت داخلی یک سازمان نمونه بازنمایی شده است. به این ترتیب به کمک سامانه های مدیریت محتوا، علاوه بر داشتن تصویری روشن تر و خواناتر از مستندات، با بازیابی و ترکیب محتویات مستندات سازمانی، تولید گزارش سامان یافته انجام می پذیرد. این راه حل علاوه بر در برگرفتن معماری و مدل جدیدی از سامانه های مدیریت، محتوای سازمانی مبتنی بر هستان شناسی، شیوه بازیابی و ترکیب محتویات مستندات سازمانی را نیز به منظور تولید گزارش در شرکت های مشاوره ای در بر می گیرد.