سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محبوبه نوری – کارشناسی ریاضی کاربردی
الهه حاجی زاده نداف – کارشناس ارشد تکتونیک

چکیده:

مدلسازی و معادله های ریاضیدرعلوم مختلف زمین شناسی سبب میشود تا راه رسیدن به نتایج علمی هموارتر و کوتاه تر گردد وسعت استفاده ازروشهای مختلف ریاضی برای علوم مختلف زمین شناسی بستگی به ماهیت موضوع مورد مطالعه دارد دراین تحقیق سعی براین است تامعادلاتی که درتغییر شکل یک چنی طی زمانهای مختلف صدق می کند بررسی و با استفاده ازمبحث رویه ها درریاضی کاربردی برای هریک از چینهای طاقدیسی و ناودیسی معادله حرکتی مربوط به آن ارایه شود.