سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

دنیا اوحدی – دانشجوی کارشناسی ارشد شکل دادن فلزات، دانشکده متالورژی مهندسی مواد د
محمد حبیبی پارسا – استاد دانشکده متالورژی مهندسی مواد دانشگاه تهران

چکیده:

هدف در این پژوهش بیان رابطه بین متغیرهای تغییر شکل گرم مثل تنش، کرنش، نرخ کرنش و اندازه دانه و یا به عبارتی بدست آوردن معادله رفتاری کارگرم برای فولاد است تا بتوان به کمک آن خواص مکانیکی و ریز ساختار آن را بعد از شکل گروهی پیش بینی کرد. با استفاده از اصولی مثل استقلال از مرجع مختصات ، محدودیت هایی بر روی معادله رفتاری اعمال می شود. بر این اساس و با استفاده از نظریه پایاها (invariant theory)، معادله رفتاری به شکل چند جمله ای برای پیش بینی خواص مکانیکی و ریز ساختار پیشنهاد می شود. برای بررسی صحت این معادله از داده های موجود بر روی فولاد زنگ نزن ۳۰۴ استفاده شده است. این ماده کاربردهای بسیاری در صنعت دارد و علاوه بر آن به دلیل پایین بودن انرژی نقص چیده شدن، تبلور مجدد دینامیک تحت شرایط بحرانی تغییر شکل در آن دیده می شود.