سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شمس اله عبداله پور – استادیار دانشگاه تبریز
حمیدرضا قاسم زاده – استاددانشگاه تبریز
سمیرا زارعی – دانشجوی دکتری

چکیده:

برداشت محصول دانه ای از عملیات مهمی است که مصرف انرژی بالایی دارد لذا نیاز به ابزارهایمناسب درجهت مدیریت انرژی این عملیات مشهود است ارایه مدل ریاضی برای مصرف ویژه سوخت کمباین میتواند ابزار قدرتمندی درجهت مدیریت انرژی باشد از این رو درتحقیق حاضر به ارایه مدلی مناسب برای تعیین نرخ مصرف ویژه سوخت کمباین براساس چهارمتغیر نرخ تغذیه محصول سرعت پیشروی سرعت محیطی استوانه کوبنده و وزن کل کمباین بار عمودی وارد برچرخها پرداخته شده است اطلاعات برای تعیین ضرایب مدل از طریق اندازه گیری و براورد پارامترهای طراحی و عملیاتی و محصول درعملیات برداشت گندم آبی رقم الوند دردشت تبریز توسط کمباین سهند ۶۸اس استخراج شد و درنهایت مدلی برای مصرف ویژه سوخت کمباین مذکور بیان شد که به وسیله آن می توان نیاز سوخت ماشین را درجایی که وسایل مورد نیاز برای اندازه گیری مصرف سوخت دردسترس نباشد درشرایط زمانی و ماکنی مختلف پیش بینی نمود.