سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید دوست محمدیان – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
مریم سادات فاضلی – دانشجوی کارشناسی

چکیده:

امروزه جنگ و کشمکش بصورت خواسته یاناخواسته با زندگی و حیات جوامع بشری آمیخته شده است درنیمه اول قرن بیستم جنگ جهانی دوم عامل اصلی طراحی و ساخت اولین کامپیوتر به سبک امروزی توسط دانشگاه پنسیلوانیا بنام یونیواک و درنیمه دوم این قرن جنگ سرد دلیل اصلی طراحی و راه اندازی شبکه ارتباطی مبتنی برکامپیوترها به نام آرپانت توسط دانشگاه ام آی تی بوده است پیش از سال ۱۹۷۰ درانتهای عصر صنعتی اطلاعات علم و دانش عامل پیشرفت و توسعه فناوری ها و بعداز سال ۱۹۷۰ یعنی دراغاز عصراطلعات فناوری عامل اصلی پیشرفت و توسعه سریع اطلاعات علم و دانش بود هاست عناصرجنگ دانش علوم و فناوریها خصوصا فناوری اطلاعات همواره درکنار هم بوده و برهم اثرمتقابل گذاشته اند انجام اقدامات دفاع غیر عامل درجنگهای نامتقارن امروزی درجهت مقابله با تهاجمات خصمانه و تقلیل خسارت ناشی ازحملات هوایی زمینی و دریایی کشور مهاجم موضوعی بنیادی است امروزه دراوج رشد عصرمجازی قرار داریم که درآن شاهد وقوع جنگهای موازی اطلاعاتی روانی نرم و سایبری می باشد هستیم هدف ازاین مقاله بررسی اصول مهندسی پدافند غیرعامل درفناوری اطلاعات و ارایه یک مدل بومی پیشنهادی برای پیشبرد آن درحوزه جنگهای نوین خصوصا جنگ الکترونیک نرم و اطلاعات دیجیتال است.