سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۳۲

نویسنده(ها):

شهره ترابی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
محمدجعفر تارخ – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

درطی دهه گذشته شبکه های لجستیک معکوس به دلیل افزایش اهمیت اقتصادی و همچنین به دلیل قوانین زیست محیطی و آگاهی مشتریان مورد توجه روزافزونی قرارگرفته اند یکپارچه سازی شبکه لجستیک پیشرو و معکوس درهنگام طراحی شبکه لجستیکی یکی از عوامل بسیار مهم درزنجیره تامین می باشد یک امرضروری جهت مدلسازی مساله طراحی سیستم های لجستیک معکوس درنظر گرفتن تعدادبیشتری از گزینه های بازیابی محصولات می باشد دراین تحقیق یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط miLP جهت طراحی شبکه لجستیک یکپارچه پیشرو/ معکوس چندلایه چندمحصولی تک دوره ای به همراه ظرفیت های محدود شده و تحت عدم قطعیت ارایه می شود که بطور همزمان گزینه های بازیابی تعمیر تولید مجدد و همچنین گزینه دفعضایعات را دربرمیگیرد هدف کمینه سازی هزینه کل شبکه می باشد.