سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیر البدوی – استاد، دانشگاه تربیت مدرس؛
وحید دوست محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس؛
محمد سعیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس؛
سپیده عظامی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

صنعت هتلداری امروزه بخش مهمی از اقتصاد هر کشوری را به خود اختصاص می دهد. داشتن یک مدل کسب و کار مناسب وتحلیل مناسب از این مدل به کسب درآمد و ارائهی ارزش برتر به مشتری کمک به سزایی خواهدکرد. گسترش اینترنت در صنایع،مدل های کسب و کار را به طور کلی دگرگون کرده است و سازمانی که بتواند از این پدیده در فرایندهای خود به درستی استفاده کند، از چابکی بیشتری نسبت به رقیای خود برخوردار است. در این مقاله مدل کسب و کار یکی از هتل های زنجیره ای موجود در ایران مورد بررسی قرار می گیرد و به تحلیل زنجیره ارزش ،نیروهای پنج گانه ی رقابتی پورتر و تاثیر اینترنت در هر یک از این نیروها پرداخته می شود. در نهایت یک مدل کسب و کار اینترنتی بنگاه بنگاه برای این صنعت پیشنهاد شده است.