سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا نراقی – شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
رضا کنشلو –

چکیده:

توسعه ناهمگون و نامتوازن شهری توام با افزایش جمعیت شهر نشینی به خصوص در کلان شهرها ، سازمانهای خدماتی را درارائه خدمات مربوط به شریانهای حیاتیLIFE LINE با دشواریهای زیادی مواجه ساخته است امروزه تنها توسعه خدمات شهری نگرانیهای مدیران را افزایش نداده است بلکه حفاظت ، حراست ، کنترل و نگهداری شبکه های عنکبوتی موجود درابرشهرهاست ، که به دلیل نبود آمار صحیح از تعداد ومیزان آنها بخشقابل توجهی از سرمایه شرکت ها و سازمانهای خدماتی اتلاف می گردد وعلاوه برآن ضریب ایمنی را نیز کاهشمی دهد. با توجه به تهیهGIS در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ که از سالها پیش آغاز گردیده بود، نگهداری بروز آن بصورت مستمر جهت بهره برداری امری بسیار ضروری به حساب می آمد و علاوه بر صحت اطلاعات ، فرهنگ سازی در پرسنل جهت اعلام و اعمال تغییرات به صورت وظیفه روزانه اجرا شود، این پروژه مدل کاربردی مناسبی جهت برداشت صحیح اطلاعات و نحوه انجام کار و مستند سازی توام با فرهنگ سازی نزد پرسنل را ارائه می دهد.