سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حامد معروف – کارشناس ایمنی و ترافیک؛ کارشناسی ارشد راه و ترابری
کریم نصیراحمدی – کارشناس ایمنی و ترافیک؛ کارشناسی ارشد راه و ترابری

چکیده:

همزمان با افزایش حجم ترافیک در راههای دوخطه، شرایط ترافیکی به حالت اشباع یا نزدیک به اشباع خواهد رسید. این موضوع افزایش تصادفات و معضلات ایمنی را در برخواهد داشت. در این مواقع یک سازمان در زمینه ترافیک و راهسازی با چندین گزینه مواجه خواهد شد: ۱) راه به حالت دوخطه باقیمانده و نارضایتی در کاربران راه در اثر معضلات تردد و تأخیر زیاد افزایش یابد.۲) سازمان می تواند قسمتهای کوچکی را به مسیر در طول راه به عنوان خطعبوری کمکی برای کاهش طول صف ترافیک اضافه نماید. ۳) راه دوخطه می تواند به راههای چهارخطه جداشده یا جدانشده تبدیل گردد. راه تغییر یافته معمولاً همان مسیر و امتداد قبلی را خواهد داشت. از آنجا که تبدیل راه به حالت چهارخطه ترافیک بیشتری را سرویس دهی خواهد کرد لذا باید ایمنی کافی را نیز تامین نماید. در این مقاله سعی شده است با داشتن اطلاعات قبل و بعد تغییر مقطع راه برای یک مطالعه موردی در استان خراسان شمالی، مدلی برای پیش بینی تصادفات ناشی از تغییر راه از حالت دوخطه به چهارخطه ارائه گردد تا به عنوان مرجعی در زمینه تأثیر ایمنی برای شرایط مشابه، مورد استفاده قرار گیرد