مقاله ارائه مدل پشتیبان تصمیم گیری جهت انتخاب سیستم های فناوری اطلاعاتی در محیط فازی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۳۱ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: ارائه مدل پشتیبان تصمیم گیری جهت انتخاب سیستم های فناوری اطلاعاتی در محیط فازی
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ERP
مقاله برنامه ریزی منابع سازمانی
مقاله انتخاب ERP
مقاله فرایند تحلیل سلسله مراتبی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: انصاری منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی یوشانلویی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: میرکاظمی مود محمد
جناب آقای / سرکار خانم: بهبودی اصل منوچهر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از عوامل مهم موفقیت پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی، انتخاب سیستم مناسب برای بکارگیری در سازمان با توجه به محدودیت ها و شرایط است. ولی مدیران با این مساله مواجه اند که سازمان آنها از دیدگاههای مختلف (سازمانی، کارکنان، عوامل محیطی) به چه سیستمی نیاز دارند. در این تحقیق به منظور پشتیبانی از تصمیمات مدیران برای انتخاب سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی یک مدل تصمیم توسعه یافته است. همچنین با توجه به استفاده از معیارهای کیفی و نیاز به قضاوت تصمیم گیرندگان درباره اهمیت معیارها و وضعیت هر یک از گزینه ها در هر معیار، نیاز بود تا محاسبات به منظور غلبه بر ابهام موجود، در یک محیط فازی انجام گیرد و متغیرهای زبانی به جای متغیرهای خشک عددی مورد استفاده قرار بگیرند. بدین منظور با استفاده از رویکرد AHP فازی، مدلی برای انتخاب سیستم های کاندید ارائه می شود. در پایان یک مورد مطالعاتی نیز برای نشان دادن کاربردی بودن و چگونگی اجرای روش ارائه شده است.