سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

لیلا پیمان – دانشجوی کارشناسی ارشد
اصغر محمودی – استادیار دانشگاه تبریز
شمس اله عبداله پور –
رعنا بناب – کارشناس ارشد

چکیده:

موادشیمیایی درزمینهای کشاورزی بهمنظور کنترل آفات و یا غنی کردن خاک به کارمی روند مقدار سم قابل استفاده از لحاظ تاثیر گذاری روی طبیعت بازده محصول و قیمت مورد توجه م یباشد سم اضافی باعث آلوده شدن خاک آب وهوا میگردد و ازلحاظ سلامتی انسان نیز روی کارکرد کلیه و کبد اثر میگذارد مصرف بهینه سم از جمله اهداف کشاورزی دقیق می باشد اندازه ذرات سم با تغییر نوع ماده شیمیای ویسکوزیته قطرنازل فشارسمپاشی و شرایط محیطی دما رطوبت میزان باد تغییر میکند درشرایط بهینه قطرات ریزتر که مساحت بیشتری را تحت پوشش قراردهند مطلوب میباشند لیکن درمعرض بادبرگی بیشتر قراردارند دراین پژوهش از شبکه عصبی مصنوعی برای تخمین قطرذرات سم استفاده شد قطرنازل درسه اندازه و فشارسمپاشی درسه سطح ورودی های شبکه وقطر ذره سم خروجی شبکه میباشد شبکه طراحی شده ازنوع شبکه پرسپترون چندلایه MLP می باشد.