سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رامین بخش پور – دانشجوی کارشناسی ارشد
سعید آجلی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین حسنی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهاهن
علی اصغر اصغریان جدی – استاددانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

خواص ابعادی و شکل حلقه بافت یک عامل اساسی درتعیین خواص فیزیکی و مکانیکی پارچه های حلقوی محسوب میشود درحلقه متشکل از نخ چند فیلامنتی بدون تاب به علت حرکت آزادانه فیلامنت ها درساختمان نخ نمی توان آن را همچون یک باریکه الاستیک پیوسته درنظر گرفت بنابراین بایستی رفتار مکانیکی فیلامنت ها بصورت منفرد و درکنش با یکدیگر که تعیین کننده نحوه چیدمان آن ها درساختار نخ و حلقه می باشد مورد مطالعه قرارگیرد دراین تحقیق مدلی برای حلقه بافت نخ چندفیلامنتی بدون تاب ارایه شده است درمرحله اول منحنیهای دوبعدی حلقه حاصل از پساکمانش نخ تحت اثرنیرو و ممان با استفاده ازروابط بنیادین الاستیکا ترسیم شدها ست این منحنی ها به نحوی قرارمیگیرند که به لحاظ حجمی با یکدیگر دارای اشتراک هستند بنابراین درمرحله بعد به کمینه سازی این اشتراک ها پرداخته شده است.