سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

حسنعلی آقاجانی – عضوهیئت علمی دانشگاه مازندران
امیر کوه کن موخر – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی
شیما افضلی – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

چکیده:

باعنایت به پدیده جهانی شدن برخی عقیده دارند که بازارهای جهانی فردا از آن شرکت هایی است که به ریسک پذیری کارافرینانه بها میدهند و برای گسترش سرمایه های فکری خوددرحد کلان سرمایه گذاری می کنند باتوجه به مطالعات مختلفی که صورت گرفته تایید شده که ویژگیهای کارافرینانه اغلب اکتسابی است و نه ارثی از این رو درحال حاضر اموزش کارافرینی به یکی ازمهمترین و گسترده ترین فعالیت دانشگاه تبدیل شده است نتایج مطالعات محققان براکتسابی بودن اغلب ویژگیها کارافرینی تاکید دارد لذا باید درفراهم آوردن محیط مناسب و اموزشهایی که ویژگیها تجربیات و مهارت های لازم را درافراد تقویت می نماید سعی نمود با توجهب هنقش و اهمیت کارافرینی و سابقه درخشان کارافرینان درتوسعه بسیاری ازکشورها ترویج اشاعه مفهوم کارافرینی و بسترسازی برای فرهنگ حاکی کارافرینی از اهمیت و ضرورت حیاتی برخوردار است افراد تحصیل کرده کارافرین نقش مهمی درحرکت چرخهای توسعه اقتصادی به عهده دارند و منشا تحولات بزرگ درزمینه های صنعتی تولیدی و خدمات درسطح سازمان ها محسوب میگردند.