سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سهیل افراز – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
محمد نجفی معقول – موسسه غیرانتفاعی سبلان اردبیل

چکیده:

مولفه های نرم افزاری بعنوان پیش سازه های نرم افزاری درمهندسی نرم افزارمبتنی برمولفه مطرح میشوند قابلیت استفاده مجدد ازمولفه ها و کاهش زمان تولید محصول و انتشار نسخه های جدید از ویژگیهای بارز این مدل مهندسی نرم افزار است لزوم تسهیل درهمگام سازی و پیکربندی مولفه های نرم افزاری سازگار با چارچوبهای عملیات یدرکنار بکارگیری واسطه پیاده سازی از ارکان اصلی فرایند طراحی مولفه هیا کارا و کیفی درمهندسی نرم افزار مبتنی برمولفه میباشند که بطور مستقیم با کیفیت مولفه ترکیبی ارتباط دارد ازمون نرم افزار مبتنی برمولفه روشهایی برای ارزیابی مولفه ها ارائه می کند تا بتوانیممولفه بهینه را انتخاب کنیم دراین مقاله مدل پیشنهادی نوین آزمون نرم افزار مبتنی برمولفه را برای برای تست و پالایش مولفه ها با کاهش هزینه ها با طراحی دروازه هیا مخلتف ازمون ارایه میدهیم