سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی ترافیک و ایمنی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی قطعی – استادیار گروه علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
زینب صامعی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر

چکیده:

ترافیک ناشی از حوادث یکی از دلایل کاهش کارایی راه هاست از این رو کشف سریع حوادث و اطلاع رسانی مناسب به مسافران از اهمیت بالایی برخوردار است تا به امروز الگوریتمهای متعددی برای کشف خودکار حوادث ارائه شده است دراین میان روشهای مبتنی بر منطق فازی به علت عدم قطعیت و پیچیدگی ذاتی دادههایی که دراین مسئله با آنها سروکار داریم بیشتر مورد توجه و اقبال قرارگرفته اند برهمین اساس ما نیز روش حل خود را برپایه منطق فازی ارائه دادیم و از شبکه های عصبی نیز برای آموزش سیستم استفاده کردیم نتایج حاصل از اجرای الگوریتم روی داده های تصادفی نشان داد که خطای اینسیستم بسیار پایین و نتیجه نهایی قابل قبول است.