سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

مرضیه خویه – فوق لیسانس مدیریت دانشگاه تهران
محمد فاضل بابایی – فوق لیسانس مدیریت دانشگاه آزاد آمل
مسعود نوروزی – دانشجوی فوق لیسانس مدیریت مالی دانشگاه آزاد آمل

چکیده:

هدف از این مقاله ارائه نقش مدیریت منابع انسانی در توسعه سازمانهای پایدار و بادوام است. رابطه بین منابع انسانی و پایایی سازمانی که مبتنی بر عملکرد اقتصادی ، اجتماعی و محیطی است. شامل جنبه های مهم مدیریت از جمله نوآوری، تنوع فرهنگی، و محیط می شود. در این مقاله با تلفیق آیتمهایی از رویکرد خط مشی سه گانه مدلی مبتنی بر موقعیت استراتژیک و مرکزی مدیریت منابع انسانی ارائه گردیده است. براساس این مدل، تأثیر ونقش سه مدیریت نوآوری مدیریت مسائل محیطی و مدیریت تنوع فرهنگی بر موقعیت استراتژیک مدیریت منابعانسانی در جهت توسعه ی پایدار سازمانی مورد بررسی قرار گرفته و در پایان پیشنهاداتی برای مطالعات آتی در این زمینه به منظور پیشرفت این حیطه ارائه شد چرا که در این زمینه کار چندانی صورت نگرفته است.