سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهسا پروینی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی صنایع
علی آتشی – دانشگاه تهران – دانشکده مدیریت – شرکت ایز ایران
سید محمد معطر حسینی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی صنایع

چکیده:

هدف تفکر سیستمی بهبود شناخت ارتباط میان عملکرد هر سازمان با ساختار دورنی و سیاست های عملیاتی آن و نیز سیاست های عملیاتی محیط سازمان اعم از مشتریان رقبا و تامین کنندگان است تا از این درک برای طراحی سیاست های موثر به منظور بهینه سازی ساز و کارهای سازمان استفاده شود. سیستمهای پویا به عنوان بخش قابل توجیهی از انواع سیستمها همواره نظر تعداد زیادی از محققان را به خود جلب کرده اند. مدلسازی فرآیندهای زنجیره های تامین با توجه به ماهیت تغییر حالت آن در طول زمان یکی از این نمونه ها هستند. در این تحقیق یک مدل موجودی در محیط لجستیک معکوس برای بررسی در نظر گرفته شده است. فرض شده است بازگشتی ها به طور مستقیم به جریان تقاضا وابسته اند و ساخت مجدد یک محصول بازگشتی ، یک محصول قابل ارائه را نتیجه می دهد. با در نظر گرفتن تولید محصولات جدید در کنار تولید مجدد محصولات بازگشتی زنجیره تامین چند رده ای توسعه داده شده است و یک مدل موجودی مرور پیوسته با هدف کمینه کردن هزینه های زنجیره تامین برا آن در نظر گرفته شده است. با توجه به تطابق مدل مورد بررسی با ویژگیهای سیستم پویا ، مدل برنامه ریزی پویا برای تحلیل این مسئله استفاده شده و سپس نتایج به دست آمده با نتایج مورد انتظار مقایسه و تجزیه تحلیل شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که مدل ارائه شده با رویکرد مدلسازی پویا در مقایسه با رویکرد درخت تصمیم گیری در بررسی مسئله پایه کاراتر است.