سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

صبا سصارمی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، گروه فناوری اطلاعات، دانشگاه
مجید ستار – کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی متالوژی- دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

امروزه نوآوری و چابکی از مزیت های اصلی برای حیات شرکت ها محسوب می شود. به تحقیق ثابت شده که مدیریت دانش از ابزارهای مهم در خلق نوآوری و مزیت رقابتی سازمان می باشد و دارا بودن استراتژی مدیریت دانش بر اساس کلیه جنبه ها و عوامل تاثیرگذار در این حوزه شده است. مدل مزبور دارای سه لایه منابع، فرآیند و استراتژی است. تمرکز لایه اول روی تعیین نیازهای دانشی با استفاده از منابع و محیط بیرونی توسعه دانش فردی و ایجاد فرهنگ سازمانی سازگار است و با حرکت در لایه های دوم و سوم از طریق ایجاد فرآیندهای بهینه مدیریت دانش تنظیم ساختار سازمانی مناسب و دریافت بازخورد توان پاسخگویی به محیط، امکان نوآوری، تغییر سریع فرآیندها و در نتیجه تدوین برنامه های استراتژیک دانش محور تضمین می شود.