سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سید محمود زنجیرچی – استادیار و عضو هیئت علمی گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابدا

چکیده:

برای حرکت به سمت هر هدفی، تعریف دقیق هدف و تبیین مسیر دستیابی به آن از الزامات انکارناپذیر است. مدیریت کیفیت فراگیر به عنوان یکی از جهانشمولترین مفاهیم تعالی سازمانها در نیم قرن گذشته، امروز جایگاه والایی در تعالی مؤسسات آموزش عالی یافته است و لازم است تا مدلهای مفهومی بومی برای حرکت هر چه سریعتر به آن در قالب ابعاد، سنجهها و چارچوب کلی شناسایی و تبیین شوند. در این تحقیق با نگاهی به ادبیات تحقیق در حوزه مدیریت کیفیت فراگیر در تولید و خدمات آموزشی، شاخصهای بین المللی با شاخصهای ملی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ترکیب و مدلی مفهومی با رویکرد مدل تعالی اروپایی EFQM ارائه گردیده است. این مدل در ضمن فراگیر بودن شاخصها، بومی و منطبق یا نیازمندیهای مؤسسات آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران میباشد.