سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امیرحسین محمدداودی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه،ساوه،ایران
عزت اشتری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه،
فائزه محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه،

چکیده:

با گذر از انقلاب صنعتی و ورود به هزاره ی جدید ، دیگر موتور محرک رشد سازمان ها ، به زمین ، سرمایه و نیروی انسانی محدود نمی شود. در سازمان های آموزشی نیز برای رشد و افزایش عملکرد که همان بهتر کردن یاددهی ، یادگیری و شرایط معمول کاری است باید دانش که عنصر کلیدی موفقیت هر سازمانی است ، مدیریت شود. یک سیستم مؤثر مدیریت دانش مشتمل بر فعالیت هایی است که خلق ، کسب ، ذخیره و توزیع دانش را در سازمان ممکن می سازد. سازمان ها می توانند از فنون و طرح های موجود مدیریت دانش به عنوان اهرم هایی برای راه اندازی مدیریت دانش خود استفاده کنند. از این رو در این مقاله ، مفهوم مدیریت دانش و اصول آن به همراه شرح مختصری از مدل های مفهومی به کار برده شده در سازمان های آموزشی کشورهای تایلند ، مالزی و تایوان ارائه گردیده و در نهایت با در نظر گرفتن ملاحظات کلی برای استقرار استراتژی مدیریت دانش در سازمان های آموزشی کشور مدلی پیشنهاد می گردد. موانع اجرا و عواملی که منجر به اجرای موفقیت آمیز این مدل می گردد ، بیان شده است.مدل پیشنهاد شده مشتمل بر پنج مرحله و نوزده فعالیت می باشد. مراحل این مدل عبارتند از : ۱- تعیین تقاضا برای فعالیت های مدیریت دانش در مدرسه ۲- تعریف حوزه های رقابت و مسئولیت ۳- تجسم فعالیت های دانش پیشین و تعیین اهداف دانش ۴- پیاده سازی فعالیت های مدیریت دانش و استفاده از ابزارهای مدیریت دانش ۵- ارزیابی فعالیت های دانشی .