سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جلال عبدالهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه شاهد
سعید خدامرادی – استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه شاهد

چکیده:

فرایند مخاطره پذیری سازمانی به عنوان یکی از اشکال کارآفرینی سازمانی، در سازمانهای مختلف و بسته به نوع فعالیت سازمان، دارای روش های مختلفی است. اما همه این روش ها تنها از یک چارچوب کلی و مشترک استفاده می کنند و تنها در برخی از جزئیات با یکدیگر تفاوت دارند. چارچوب اصلی فرایند سازماندهی مخاطره پذیری در سازمان در غالب چهار مرحله ی تعریف، تحریک، زمینه راهبردی و زمینه ساختاری تعریف می گردد. ایده پردازی به عنوان نقطه آغازین این فرایند از اهمیت قابل توجهی در شکل گیری نوآوری با توجه به منابع، محدودیت ها، نیازهای مشتریان و تغییرات محیط سازمان برخوردار است. دسترسی به مدلی که بتواند با توجه به منابع، محدودیت ها، نیازهای مشتریان و تغییرات محیط، ایده های جدید و با کیفیت بالاتر برای سازمان تولید کند، از چالش های قابل توجه در حوزه کارآفرینی سازمانی به حساب می آید. آنچه که این مقاله به آن می پردازد ارائه مدلی مفهومی برای تولید ایده های جدید در سازمان با توجه به منابع ، محدودیت ها و تغییرات محیط پیرامون سازمان است.