سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین ملی کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

فروغ رودگر نژاد – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی
کریم کیاکجوری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی

چکیده:

امروزه شرایط محیطی به حدی پیچیده پویا و نامطمئن گردیده که سازمان ها دیگر نمی توانند با تغییرات سطحی و ظاهری درساختارها روشها و سیستم ها آینده خود را تضمین کند و ازطرفی با توسعه فناوری و ماشینی شدن کارها نوع فعالیت انسانی درسازمان تغییر شکل داده و بصورت کارفکری درمی آید که این امر نیاز به خلاقیت و ارتقای سطح آن درمیان افراد سازمان را بیش ازپیش نمایان می سازد درمقاله حاضر با هدف شناخت مقدمایت مفاهیم مربوط به خلاقیت برخی موضوعات مهم مرتبط با آنها مطرح شده و دراین راستا شرح مختصری ازتعاریف اهمیت و ضرورت موضوع و ارایه مدلی مفهومی جهت بررسی چالشهای سازمانی بروز خلاقیت ارایه گردیده است درپایان مقاله نیز موارد مذکور جمع بندی شده و درقالب بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات مرتبط با آن ارایه شده است.