سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسنعلی آقاجانی – عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
رقیه سیاح – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه مازندران

چکیده:

کارآفرینی نمادکوشش و موفقیت درامورتجاری است کارآفرینان پیشگامان موفقیت های تجاری کنونی هستند توانایی آنها دربهره گیری ازفرصت ها نیروی آنها درنوآوری ظرفیت انها درقبال موفقیت به معیاری تبدیل شده است که کارافرینی نوین توسط آن سنجیده می شود اخلاق عبارت ازقواعد و مولفه هایی است که ملاک انجام هرفعالیتی به شیوه ای قابل قبول قرار میگیرند منظورا زاخلاق کارافرینانه به طور کلی پاسخ به این سوال است که درکارافرینی چگونه باید رفتار را تنظیم کرد؟ به عبارت دیگر اخلاق به دنبال تنظیم رفتارها به گونه ای است که باعث تعالی فرد و جامعه گردد هدف ازمقاله حاضر ارایه مدل مفهومی برای اخلاق کارافرینانه است به این منظور ابتدا به شرح مختصری ازادبیات موضوع پرداخته و سپس به بررسی عوامل تعیین کننده و اثرگذار براخلاق کارافرینانه ازقبیل انگیزه تعهدتوانایی تصمیم گیری پشتکار و توانایی درمواجه با پشتکار و پرداخته ومدل مفهومی مناسب آن ارایه شد و درپایان با استفاده ازنتایج به ارایه پیشنهاداتی ازجمله اموزش ارزشهای اخلاقی دردوران کودکی پرداخته شد.