سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عاطفه ترکمن – موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات
مرجان بحرالعلوم –
محمدحسام تدین –

چکیده:

محاسبات ابری چارچوبی را برای عرضه مصرف و تحویل انواع سرویس های فناوری اطلاعات برروی اینترنت فراهم می نماید فراهم آوردن سرویسهای امن و قابل اعتماد درفضای محاسبات ابری یکی ازمهمترین مسائلدراین عرصه است حملات و آسیب پذیری های زیادی در محیط محاسبات ابری وجود دارد دراین مقاله سیستم تشخیص نفوذ همکاری مبتنی برمیزبان CHIDS) را به منظور غلبه برانواع حملات و بدافزارهای موثربرمیزبان دراین محیط ارایه خواهیم داد این سیستم قادرخواهد بود اثرات منفی و مخرب انواع بدافزارها را برروی میزبان محاسبات ابری را کاهش و راهکار درست را ارائه نماید دراین راستا سیستم های تشخیص نفوذ مبتنی برمیزبان هشدارهای مرتبط را با یکدیگر مبادله می کنند هر سیستم دارای یک عامل اشتراکی به منظور محاسبه و پذیرش یا عدم پذیرش هشدارهای دیگر سیستم ها است.