سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمود هندیجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحدنجف اباد
محمد بهارلویی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحدنجف اباد

چکیده:

نظام system مجموعه ای از اجزا و روابط میان انهاست که توسط ویژگی های معین به هم وابسته یا مرتبط می شوند و پیشنهاد suggest هر فکر و ایده نو که بتواندمنجر به ایجاد یک تغییر مثبت بهبود روش افزایش کیفیت و تولید کاهش هزینه ها و بالا بردن روحیه کارکنان و غیره گردد پیشنهاد تلقی می شود پیشنهادات از منظر های گوناگون به انواع مختلفی تقسیم بندی می شوند پیشنهادهای رسمی و غیررسمی کمی و کیفی قابل بررسی و غیرقابل بررسی دراین مقاله سعی بر ان شده با کمک فرایند سه مرحله ای تغییر کرت لوین مدلی تحت عنوان مدل مدیریت تغییر موفق ارائه گردد که به کمک آن بتوان نظام پیشنهادها را در فرایند تغییر دخالت داده و آن را یکی از ارکان اصلی در مدیریت تغییر به کارگیرد همانطور که همیشه به دلایل متعددی در برابر تغییر مقاومت هایی از سوی کارکنان و افراد ذیربط اعمال می شود این مدل به ما کمک می کند که این مقاومت ها را کاهش داده و مقاومت کنندگان در برابر تغییر را همراه و همجهت کند.