سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمجتبی رشیدی – دانشگاه علم و فرهنگ
عزیزاله جعفری – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ

چکیده:

دراین مقاله به توسعه مدل مکانیابی پوششی حداکثر MCLP براساس مدل پوشش تدریجی تحت محدودیت های ظرفیت تسهیلات پرداخته ایم درمدلهای پوشش تدریجی بیش ازیک شعاع برای هرتسهیل درنظر گرفته میشود که بین این دو شعاع پوشش به صورت جزئی و براساس یک تابع پوششی غیرافزایشی می باشد اما داخل شعاع کوچکتر پوشش بصورت کامل صورت میگیرد و فراتر ازشعاع بزرگتر نیز پوششی وجود ندارد علاوه براین ظرفت تسهیلات نیز محدود میباشد و مدلی که تحت محدودیت های پوشش تدریجی و ظرفیت تسهیلات ارایه شده یک مدل غیرخطی میباشد به علت NP-hard بودن مساله مکانیابی پوششی حداکثر و مدلهای ظرفیت دار مدلی که دراین مقاله توسعه یافته نیز NP-hard بوده و بنابراین برای حل مساله ازالگوریتم های فراابتکاری استفاده نموده ایم .