سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحمدصادق غیاثی – قطب علمی اتوماسیون و بهرهبرداری سیستمهای قدرت دانشکده مهندسی برق – د
محسن کلانتر – قطب علمی اتوماسیون و بهرهبرداری سیستمهای قدرت دانشکده مهندسی برق – د

چکیده:

همزمان با افزایش چشمگیر تقاضای جهانی برای انرژی الکتریکی استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در سالهای اخیر به علت مزایای بارز آن جایگاه ویژهای را در تأمین این تقاضا به خود اختصاص داده است. در میان این منابع تجدیدپذیر، انرژی خورشیدی سهم مهمی را به خود اختصاص داده و همین مسأله نیاز به تحقیقات بیشتر در این زمینه را باعث گشته است. در این مقاله، ابتدا یکمدل ریاضی کامل از ماژول و آرایه فتوولتائیکارائه خواهد شد در گام بعدی با ارائه مدل محاسبهکنندهMPP و بررسی صحت آن برای یک نمونه واقعی و سپس به دست آوردن منحنیهای مختلف ماژول تحت شرایط استاندارد، به مقایسه آنها با اطلاعات کارخانه سازنده پرداخته میشود. همچنین اثر تغییر پارامترهای تابش و دما بر کارکرد سیستم فتوولتائیک نیز بررسی شده و به منظور اطلاع از صحت عملکرد مدل، نتایج به دست آمده با تئوریهای موجود مقایسه خواهد شد