سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهریار افندی زاده – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران بخش مهندسی عمران
مریم ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران
نوید کلانتری – دانشجوی دکتری دانشگاه علم و صنعت ایران بخش مهندسی عمران

چکیده:

برخی موواقع با وجود دریافت عوارض مشکل تراکم ترافیکی همچنان باقیست دراین موارد م یتوان از گزینه افزایش ظرفیت کمان های شبکه استفاده شود درحالتی که کمربند اخذ عوارض وجود نداشته باشد تعیین میزان افزایش ظرفیت کمان های شبکه همان مسئله طراحی شبکه می باشد ولی وجود کمربند اخذ عوارض جواب مسئله طراحی شبکه را تحت الشعاع خود قرار میدهد در این مطالعه با هدف بیشینه کردن منافع اجتماعی، مسئله طراحی شبکه تحت شرایطی که یک کمربند اخذ عوارض با عوارضی از پیش تعیین شده وجود دارد تعریف شده و از الگوریتم سردو گرم کردن شبیه سازی شده جهت یافتن جواب بهینه استفاده خواهد شد.