سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدمهدی شیرمحمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
مصطفی چهاردولی –

چکیده:

پیشرفت تکنولوژیهای جدید در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تحولات گستردهای را در موضوعات مختلف به ویژه کشاورزی پدید آورده است. شبکههای سنسور بیسیم یکی از موضوعات علمی روز است که توانسته انقلابی را در فناوری اطلاعات بوجود آورد.این شبکهها توانایی بسیار بالایی برای تحقیقات کشاورزی دارند و میتوانند نقش موثری در توسعه پایدار کشاورزی داشته باشند. در این مقاله مدلی از شبکههای سنسور بیسیم زیرزمینی برای کاربردهای حوزه کشاورزی ارائه شاده اسات تاچارچوبی را برایاستقرار و راه اندازی این شبکهها به ویژه در توسعه پایدار کشاورزی باشد. در این مقاله پروتکلی جدید بمنظور ارتباط میان سنسورها در یک شبکه زیرزمینی ارائه شده است. این پروتکل توانسته نسبت به پروتکلهای قبلی طول این شبکه را افزایش داده و پارامترهایی نظیر دوره پایداری و دوره ناپایداری در شبکه سنسور بیسیم زیر زمینی را به اندازه قابل توجهی بهبود دهد.