سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رحمت الله بازی – کارشناس ارشد
محمدرضا قاسمی – استادیار دانشگاه آزاد تهران شمال
علی حکمت ناظمی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

در این مقاله، تبدیلات فازی تیتانیای آمورف به فاز کریستالی آناتاز در شرایط حرارت دهی مختلف توسط مدل های سینتیکی مختلف بررسی شده است. میزان قابلیت پیش بینی مدل های سینتیکی ارائه شده، که شامل ترکیبی از مدل هسته زایی ورشد می باشند، با داده های تجربی کریستالیزاسیون نانوذرات دی اکسید تیتانیوم آمورف در شرایط عملیاتی حرارت دهی خشک و نیز در محلول!بررسی شده اند. نتایج نشان می دهند که مدل های ارائه شده در این مقاله بنا به شرایط فرآیند، بهطور منطقی قادر به تفسیر رفتارهای تبدیل سینتیکی میان پلی مورف های مختلف دی اکسید تیتانیوم می باشند. نتایج نیز نشان می دهند که مکانیزم هسته زایی فاز آناتاز در تبدیل فازی در محلول، از نوع هسته زایی سطح ،(Surface Nucleation می باشد و در شرایط حرارت دهی خشک در محدوده دمایی پایین ۴۰۰-۳۰۰ چنانچه فازهای در حال تبدیل تفاوت های ساختاری قابل توجهی نداشته باشند، مکانیزم های هسته زایی سطحی و هسته زایی فصل مشترک Combined Interface and Surface Nucleation می توانند نقش مهمی در سینتیک تبدیل فازی داشته باشند. از مهمترین مزیت این مدل ها در مقایسه با مدل های مشابه، می توان به عدم نیاز به داده های تجربی اندازه ذرات در طی آزمایشات سینتیکی برای تفسیر تبدیلات فازی در مقیاس نانو اشاره کرد