سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم میرزایی – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع صنایع، دانشگاه الزهراء س
جعفر باقرینژاد – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع, دانشگاه الزهرا ء س

چکیده:

روند رو به رشد استفاده از سوخت های فسیلی و نگرانی از به پایان رسیدن و همچنین میزان تاثیری که سوخت های فسیلی بر روی محیط زیست دارند و روی آوردن به انرژی های تجدید پذیر ، پارادایم جدیدی است که بسیاری از کشورها به سوی آن در حال حرکت هستند و انتظار می رود که در آینده ، استفاده از انرژی های تجدید پذیر به عنوان یکی از منابع تولید انرژی در بسیاری از کشورها دیده شود. هدف این مقاله ارائه ی روشی است که بتواند از بین انرژی های تجدید پذیر، بهترین آلترناتیو انرژی را با توجه به معیارهای تعریف شده با رویکرد کاهش اثرات مخرب بر محیط زیست، هزینه و چند معیار دیگر به کمک روش Fuzzy-AHP تعیین کند. در روش Fuzzy-AHP وزن های معیارهای انتخاب، بوسیله مارتیس مقایسات زوجی تعیین می شود. ابتکار مقاله در بکارگیری روش پیشنهادی Fuzzy-AHP برای انتخاب بهترین سیاست انرژی به منظور بهبود در برنامه ریزی محیط زیست است. در نتیجه به کمک روش پیشنهادی در این مقاله، می توان انرژی های تجدید پذیر را در کشورمان رتبه بندی کرده و بهترین آن ها شناسایی می شود. باتوجه به اهمیت انرژی های تجدید پذیر در آینده محیط زیست، شناسایی و رتبه بندی آن ها می تواند گامی موثر در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی محیط زیست داشته باشد.