سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ابراهیم اسدی گنگرج – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع
سعید دولی – کارشنسای ارشد مهندسی صنایع
مریم سلیمانی – کارشناسی مدیریت اجرایی

چکیده:

یکی ا زمشکلاتی که اکثرشرکت های تولیدی با آن مواجه هستند استفاده بهینه از منابع محدود دردسترس می باشد که به عنوان گلوگاه شناخته می شود یکی از گلوگاه های موجود درخطوط تولید بستنی تانکهای aging می باشد که نحوه تعیین توالی پخت مخلوط بستنی ها و تخصیص آنها به این تانکها از مشکلات عمده درصنایع تولید بستنی می باشددراین تحقیق مساله تعیین توالی و تخصیص مخلوط بستنی ها با استفاده از مدل سری انعطاف پذیر با یک ماشین درمرحله اول و ماشین های موازی غیرمشابه درمرحله دوم شبیه سازی شده است دراین تحقیق مدل ریاضی مساله ارایه شده درنرم افزار lingo حل شده است نتایج حل مدل می تواند به عنوان یک سیستم پشتیبانی تصمیم به مدیران تولید درتعیین توالی و تخصیص مخلوط بستنی ها به تانکهای aging کمک نماید.