سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

اکبر صادقی – اصفهان-شرکت برق منطقه ای اصفهان –دفتر سازمان بهره وری انرژی ایران ( س
احمدرضا طاهری اصل – اصفهان-شرکت برق منطقه ای اصفهان –دفتر سازمان بهره وری انرژی ایران ( س
محمداسماعیل صیادزاده – اصفهان-شرکت برق منطقه ای اصفهان –دفتر سازمان بهره وری انرژی ایران ( س

چکیده:

در این مطالعه به منظور بررسی اجمالی و ارائه مدل ساختمان بهینه در مصرف انرژی نسبت به اندازه گیری از تعدادی از مصرف کنندگان انرژی در شهر اهواز و به دست آوردن میزان شاخص شدت مصرف، مقایسه با نرمهای استاندارد و در نهایت ارائه یک مدل ساختمانی که تمامی موارد صرفه جویی انرژی و کاهش شاخص تلفات نیز در نظر گرفته شده باشد، اقدام گردیده است . بهره وری انرژی بالاتر نشان دهنده کارآیی بیشتر و استفاده از تکنولوژی پیشرفته تر در مشترکین خانگی و تجاری است .