مقاله ارائه مدل ساختاری تفسیری دستیابی به چابکی از طریق فناوری اطلاعات در سازمان های تولیدی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مدیریت فناوری اطلاعات از صفحه ۱۱۵ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: ارائه مدل ساختاری تفسیری دستیابی به چابکی از طریق فناوری اطلاعات در سازمان های تولیدی
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM)
مقاله فناوری اطلاعات
مقاله چابکی
مقاله تحلیل نفوذ
مقاله وابستگی
مقاله تولید چابک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی علی
جناب آقای / سرکار خانم: امیری یاسر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چابکی توانایی پاسخگویی سریع به تغییرات و عامل اصلی موفقیت و بقای بنگاه های امروزی تلقی می شود. فناوری اطلاعات یکی از مهم ترین توانمندسازهای دستیابی به چابکی است. هدف این پژوهش ارائه یک مدل مفهومی با استفاده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری در راستای دستیابی به چابکی از طریق قابلیت های فناوری اطلاعات است. بدین منظور پس از بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش و شناسایی شاخص های دستیابی به چابکی از طریق فناوری اطلاعات مدل ساختاری تفسیری در چهار سطح ارائه شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، تمایل و تعهد مدیران ارشد، جو سازمانی و همسویی برنامه ریزی استراتژیک با برنامه های فناوری اطلاعات عامل موثر در دستیابی به چابکی از طریق فناوری اطلاعات است.