سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمد یاوری – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع
محسن صادق عمل نیک – استادیار دانشگاه تهران
سیدحسام الدین ذگردی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

دربسیاری از صنایع تولید کنندگان به دلایل گوناگون مجبور به جمع آ وری محصولات استفاده شده توسط مشتریان هستند سپس با توجه به وضعیت محصول برگشتی تصمیم مناسب برای پردازش مورد نیاز برروی محصول اخذ میشود دراین قماله مساله زمان بندی مونتاژ سه مرحله ای برای محصولات برگشتی درلجستیک معکوس معرفی شده است دراین مساله درمرحله اول یک ماشین دمونتاژ درمرحله دوم m ماشین مستقل تعمیر اجزا محصول ودرمرحله سوم یک ماشین دمونتاژ وجود دارد مساله معرفی شده به دلیل ماهیت لجستیک معکوس و اضافه شدن یک مرحله دمونتاژ برای محصولات برگشتی ایجاد شده است پس از دمونتاژ محصول برگشتی بستگی به وضعیت وکیفیت ان ممکن است یک یا چند یا همه اجزا اصلی تشکیل دهنده محصول نیازمند عملیات باشند که به ماشین های مستقل درمرحله دوم ارسال می شوند دراین مرحله تعمیر هرکدام از اجزا ممکن است نیازمند قطعات یدکی باشند هدف مساله تعیین زمان بندی تعمیر اجزا محصول برگشتی و همچنین تعیین اندازه انباشته و زمان بندی دریافت قطعات یدکی مورد نیاز است به گونه ای که مجموع هزینه ها کمینه شود.