سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم سرخوش – کارشناس بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت دانشگاه تهران
حسین علیدادی – استادیار گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی مشهد
محمد حسین صولت – دانشجوی کارشناس ارشد ، دانشکده بهداشت دانشگاه تهران

چکیده:

آلودگی هوا به دلایل مختلفی می تواند بوجود آید، یکی از مهمترین این دلایل سوزاندن سوختهای فسیلی در منابع مختلف ثابت و متحرک است. همچنین مصرف سوخت در نیروگاه ها برای تولید انرژی الکتریکی و مصرف سوخت در خودروها به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل مولد آلودگی هوا می باشد. شهر مشهد جزو ۸ شهر آلوده کشور محسوب شده و دارای بیشترین جمعیت شهری ، بیشترین مصرف سوختهای فسیلی ، بیشترین اتومبیل در حال تردد و بیشترین روزهای وارونگی هوا پس از تهران می باشد. از آنجایی که برآورد میزان آلاینده های تولید شده توسط وسایل نقلیه در برنامه ریزیهای طولانی مدت دولت می تواند کارساز باشد. در این مقاله بین میزان تولید آلاینده های اصلی ورودی به اتمسفر (مونوکسید کربن ، ذرات ، دی اکسید نیتروژن و دی اکسید گوگرد ) از طریق خودروهای موجود در شهر مشهد با مقدار سوخت مصرفی در بخش حمل و نقل را روابط ریاضی برقرار شده است. در ابتدا با مراجعه به سازمانها و شرکتهای ذیربط آمار مربوط به آلاینده های تولید شده و میزان سوخت مصرفی ( بنزین ، گازوئیل و CNG ) در طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ جمع آوری شد و سپس با استفاده از دو نرم افزار SPSS و SAS بین مصرف سوخت در بخش حمل و نقل و چهار آلاینده منتشره از وسایل نقلیه ( مونوکسید کربن ، ذرات ، دی اکسید نیتروژن و دی اکسید گوگرد) روابط ریاضی برقرار گردید. نتایج فوق نشان می دهند با استفاده از این روابط می توان مقادیر دی اکسید گوگرد و دی اکسید نیتروژن تولیدی از وسایل نقلیه را برای سالای آتی با در دست داشتن میزان بنزین و CNG مصرفی برآورد کرد. برای ذرات معلق نیز می توان با استفاده از اطلاعات مربوط به ذرات معلق تولید شده سالهای قبل ، مقادیر آتی را تخمین زد. بنابراین در برآورد مقادیر آینده دی اکسید ازت و دی اکسید گوگرد مقدار مصرف سوخت بعنوان یک پارامتر اساسی استفاده می شود اما در برآورد مقدار ذرات معلق فقط مقادیر تولیدی سالهای قبل مدنظر است. همچنین در رابطه با تولید مونواکسید کربن از آمار گازوئیل مصرفی و میزان انتشار آلاینده در برآورد آینده آن استفاده می شود.