سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امید حسینی راوری زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه غیرانتفاعی جاوید جیرفت کرمان
رضا رهگذر – دانشیار بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
محسن ملکی نژاد شهربابکی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
لیلا نجارزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه

چکیده:

دراین مقاله یک روش ساده ریاضی برای تحلیل تقریبی سیستم ترکیبی قاب محیطی هسته مرکزی و دومهار بازویی و کمربندخرپایی تحت بار جانبی معرفی گردیده است دراین روش قاب محیطی با چهار صفحه ارتوتروپیک با مقطع قوطی شکل معادلسازی گردیده اندرکنش قاب محیطی و هسته مرکزی با سیستم مهاربازویی و کمربند خرپایی بصورت فنری پیچشی در تراز قرارگیری مهاربازویی و کمربند خرپایی که دورانی در خلاف جهت دوران حاصل از بارهای خارجی اعمال می کند و باعث کاهش جابجایی جانبی و اثر لنگی برشی در قابهای بال و جان می شود با در نظر گرفتن توابع تغییر شکل های محوری در بال و جان و با مینیمم نمودن انرزی کل نسبت به جابجایی جانبی و زاویه دوران دیافراگم به معادلات حاکم دست یافته با استفاده از معادلات حاکم و مینیمم نمودن انرژی کل سیستم نسبت به ضرائب لنگی برشی مقادیر تغییر شکلهای محوری سختی خمشی، تنشهای محوری و جابجایی جانبی در ارتفاع سازه بدست آمده است.