سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجتبی قربانیان – شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی
مهران قوامی – شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی
محمدحسن مروتی – شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی

چکیده:

ارزیابی عملکرد دارای فرآیند مشخصی است که یکی از مهمترین مراحل آن تعریف شاخص یا شاخص های ارزیابی است. مطالعات نشان می دهد که مدل های ارزیابی عملکرد تحت تأثیر شاخص های ارزیابی است و شاخص ها نیز بر اساس گرایش های نظری موجود شکل گرفته اند. به طور کلی، سه گرایش اصلی در این زمینه وجود دارد که انجام ارزیابی بر اساس هرکدام از گرایش های نظری دارای مزایا و معایبی است که از جمله معایب آنها ذهنی بودن، دقیق نبودن و نداشتن قابلیت اجرایی است. در این مقاله برای ارزیابی عملکرد مدیران توزیع برق، مدلی جامع پیشنهاد شده است که مزایای هر سه گرایش اصلی را دارد و به علت استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها DEA ، در عرصه های اجرایی کاملا عینی، دقیق و توانمند است.