سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کاظم نقندریان – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
حسن خاکسار – دانشجوی دکتری مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل دانشکده عمران دانشگاه عل

چکیده:

رشد روزافزون خودروها و به تبع آن افزایش سفرهای شهری و بین شهری موجب شدها ست مدیریت پویای ترافیک به یکی از الزامات اصلی کشورهای مختلف تبدیل شود یکی از مولفه های اصلی هر مدیریتی برنامه ریزی است و پیش بینی روند اینده یکی از گامهای اصلی فرایند برنامه ریزی است پیش بینی ترافیک با توجه به ماهیت پیچیده و چند وجهی آن بسیار دشوار است یکی از راههای مطلوب برای پیش بینی فرایندها استفاده از مدلهای خودرگرسیو با استفاده از پیش بینی روند آنها است دراین مقاله کاربرد مدلهای خودرگرسیو در پیش بینی حجم ترافیک در راههای بین شهری ارائه می شود در همین راستا داده های مربوط به حجم تردد محور آمل – رودهن طی سالهای ۸۴تا۸۶ به تفکیک ماه گردآوری شده است و با استفاده از رگرسیون خطی مدل خودرگرسیو پیش بینی حجم ترافیک این محور ارائه خواهد شد.