سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس روزبهانی – دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
بنفشه زهرایی –
مسعود تابش –

چکیده:

یکی ازمسائل مهمی که زیرساخت های عمرانی هرکشوری را تهدید می کند بروز انواع حوادث وخطرات ممکن و درواقع وجود ریسک های مختلف و محتمل می باشد یکی از مهمترین این زیرساخت ها سیستم های پیچیده آب شهری هستند که دارای بخش های مختلف منابع تامین خطوط انتقال تصفیه خانه ها و شبکه های توزیع آب می باشند و مسئولیت رساندن آب به مصرف کنندگان را با کمیت وکیفیت مناسب برعهده دارند دراین تحقیق مدل تحلیل ریسک مبتنی برنظرات خبرگان وکارشناسان مرتبط با حوزه آب شهری با درنظر گرفتن عدم قطعیت های حاکم براین نظرات و ماهیت خطرات مختلف ارایه می شود که دارای رویکرد فازی میب اشد همچنین تمرکز اصلی برمحاسبه آسیب پذیری اجزا مختلف با لحاظ نمودن ارتباطات سیستمی و عملکردی بین بخشهای اصلی سیستم های تامین و توزیع آب شهری است جهت تلفیق نظرات کارشناسی و همچنین اثرخطرات مختلف تهدید کننده از تئوری Dempster SHAFER استفاده شدها ست کاربرد مدل پیشنهادی برروی بخشی از سیستم آبرسانی شهر ارومیه درقالب سه دسته خطرات طبیعی غیرطبیعی و عملکردی بررسی شده است.