سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبدالرضا بابایی لاجیمی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
سید اصغر غلامیان – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مجید شهابی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
کسری دستجانی فراهانی – معاونت مهندسی – سازمان توسعه برق ایران

چکیده:

یکی از مشکلات عمده در شبکه های قدرت، وقوع خطا و مهمترین مسئله بهبود پایداری سیستم بعد از رفع خطا است. خطا در سیستمهای قدرت باعث می شود که ولتاژ در نقطه اتصال توربینهای بادی پایین بیاید. این حالت یک افزایش جریان را در سیم پیچی استاتور و همچنین در سیم پیچی رتور موجب می شود. بیشتر ژنراتورهای القایی هنگام وقوع چنین خطایی، برای جلوگیری از آسیب دیدگی کانورتر، از شبکه جدا می شوند. در این شرایط عدم تناسب بین توان تولیدی و توان مورد نیاز بار در قسمت جدا شده سیستم، موجب تغییر ولتاژ و فرکانس از مقدارمطلوب می شود. جریان زیاد خطا همچنین می تواند به سیم پیچی رتور و استاتور ژنراتور آسیب بزند. بنابراین، ضروری است که جریانهای خطا محدود شود. در این مقاله نیروگاه بادی مجهز به ژنراتورالقائی دوسوتغذیه، جهت دستیابی به پایداری بیشتر و بازیابی سریعتر ولتاژ در مقدار یک پریونیت و عملکرد پیوسته پس از خطا، مورد ارزیابی قرار گرفته است. رتور از طریق کانورتر منبع ولتاژ تغذیه شده و استاتور نیز مستقیما به شبکه متصل است. همچنین کنترل مناسبی برای ژنراتورالقائی دوسو تغذیه در نیروگاه بادی ارائه می شود تا نیروگاه بتواند در شرایط خطا با فرکانس و ولتاژ مطلوب، بار را تغذیه نماید.