مقاله ارائه مدل توسعه گردشگری سلامت با رویکرد تلفیقی تاپسیس فازی و مدل سازی ساختاری تفسیری در استان یزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در مدیریت سلامت از صفحه ۷۳ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: ارائه مدل توسعه گردشگری سلامت با رویکرد تلفیقی تاپسیس فازی و مدل سازی ساختاری تفسیری در استان یزد
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گردشگری
مقاله گردشگری سلامت
مقاله تاپسیس فازی
مقاله مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مروتی شریف آبادی علی
جناب آقای / سرکار خانم: اسدیان اردکانی فائزه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در میان حوزه های مختلف گردشگری، گردشگری سلامت به دلیل قابلیت و مزیت های رقابتی از توجه زیادی برخوردار شده است. هدف این پژوهش ارائه چارچوبی جامع جهت شناسایی و بررسی تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم هر یک از عوامل موثر بر توسعه صنعت گردشگری سلامت استان یزد می باشد.
روش کار: در این تحقیق پس از مرور پیشینه و شناسایی عوامل موثر بر توسعه گردشگری سلامت، مهم ترین عوامل با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی تعیین گردید و در ادامه با استفاده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM)، سطح بندی شدند.
یافته ها: نتایج این پژوهش نشان می دهد که عوامل به روز بودن اطلاعات کادر بیمارستان و مرتبط بودن تخصص پزشکان با وظایف آن ها، اساسی ترین عوامل در مدل توسعه گردشگری سلامت می باشند و باید در وهله اول بر آن ها تاکید شود.
نتیجه گیری: با استفاده از یافته های این پژوهش می توان به این نتیجه رسید که گردشگری سلامت و توسعه آن در استان یزد نیازمند عزم جدی برای جلب رضایت بیمارانی است که جهت معاینه یا درمان به استان یزد مراجعه می کنند. این مهم از طریق سرمایه گذاری در تجهیز و به روز کردن بیمارستان ها و توسعه مهارت کادر بیمارستان مقدور خواهد بود.