سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

داود کیاکجوری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
مهدی خداپرست – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده:

تغییرات سریع دنیای کنونی، سازمان ها را با چالش های مختلفی رو به رو کرده است. در این میان، سازمان هایی موفق هستند که به کمک ابزار مختلف م دیریت و فناوری های ن وین، از فرصت های ایجاد شده به سود خود استفاده کنند. مدیریت دانش نمونه ای از این ابزار است. گرچه دانش به عنوان منبعی برای بقای سازمان ها ضروری و حیاتی بوده و شرط موفقیت سازمان ها در تجارت جهانی، دستیابی به دانش و فهمی عمیق در تمامی سطوح است، اما نباید فراموش کرد که فناوری اطلاعات مهمترین عامل در پیشرفت و توسعه آن بوده است. مدیریت دانش راهی است که سازمان ها دانش را ایجاد، تسخیر، طبقه بندی، اصلاح، تسهیم و منتشر می کنند تا با آگاهی از سرمایه های فکری خود و اندازه گیری ارزش آنها، بتوانند سرعت تصمیم گیری و دقت پیشگویی های خود را افزایش داده و عملکرد سازمانی را بهبود بخشند. یکی از موضوعات مؤثر بر مدیریت دانش سازمانی پیشرفت های شگرف و خیره کننده فن آوری اطلاعات می باشد که یکی پس از دیگری رخ می دهد. این امر باعث توجه و سرماه گذاری قابل توجه سازمانها گردیده است. تلفیق مدیریت دانش و مدیریت فناوری اطلاعات می تواند باعث ارتقای سطوح علمی و ساختار مداری سازمان و نهایتاً توسعه سازمان ها (به ویژه دانش محور) گردد. تحقیق حاضر قصد دارد به بررسی مفاهیم چون مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش و واکاوی زیرساختمانهای آن پرداخته و نقش عناصر کلیدی که از تلفیق این عوامل بدست می آید را در تعیین میزان توسعه سازمانها تحلیل و نهایتاً میزان تأثیر گذاری پیوند این دو مفهوم را در موفقیت سازمانهای دانش محور عصر حاضر بسنجد.