سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ارشک مسائلی – داشجوی دکترای اقتصاد سلامت،دانشگاه تربیت مدرس تهران
مهدی باسخا –

چکیده:

هدف این تحقیق ارائه دیدگاهی درمورد تصمیم سازی چندمعیاره MCDM برای تصمیم گیری دربخش عمومی سلامت با درنظر گرفتن ابهام دراهداف تصمیم و جنبه های رفتاری تصمیم سازان خط مشی مورد استفاده تحلیل فرایند تهیه فن آوری های سلامت دربیمارستان است روش مورد استفاده با عنوان TODIM برارزیابی روشهای جایگزین با استفاده از مجموعه ای از معیارهای تصمیمگیری فرض شده با کمک مقیاسهای ترتیبی است ابهام سازی درتولید نمره ها و وزن های معیارها با استفاده از قوانین تراکمی مجموعه های فازی حل می شود این روش که از ترکیب مدلهای چندمعیاره تصمیم سازی بانگرش مجموعه های فازی بدست آمده است به خصوص هنگامی که عقاید متضاد و اهداف متقابل بین گروه های تصمیم گیر وجود دارد می تواند ابزاری مناسب جهت تحلیل تصمیم سازی بخش عمومی سلامت محسوب می شود.