سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نیکزاد منطقی – دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
محمد جعفر حدادپور جهرمی – دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

مهمترین عامل در زندگی و موجودیت مواد، انرژی است که آن را جوهره حیات نامیده اند. در سال های اخیر بحران انرژی، کشورهای جهان را برآن داشته که با مسائل مربوط به انرژی، برخوردی متفاوت کنند. انرژی الکتریکی، بعنوان حیاتی ترین انرژی در جوامع بشری است که در حال حاضر به دو روش متمرکز(شبکه سراسری) و پراکنده تولید می شود. در سیستم کنونی کشور، تولید برق بواسطه نیروگاههایی که با مصرف انرژی نهفته در منابع تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر فعال می باشند صورت می گیرد ولی روند کند ایجاد این نیروگاهها بدلیل وجود انواع هزینه ها و پیچیدگی کار با رشد صعودی تقاضای برق منطبق نیست و با ورود رویکرد تولید پراکنده، به این روش توجه جدی میشود. در ایران نیزاز ژانویه ۲۰۰۹ ،معاونت امور برق و انرژی دستورالعملی ارائه کرد که در آن با حمایت ها وتشویق هایی، بخش خصوصی را به منظور توسعه ی روش تولید پراکنده دعوت نمود. با ارزیابی مقایسه ای هر دو روش تولید و با استفاده از تکنیک فرآیند سلسله مراتبی میتوان مناسبترین گزینه را پیشنهاد داد.