سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سلمه فخاری – کارشناس ارشد تکتونیک
محمدمهدی خطیب – دانشیار دانشگاه بیرجند

چکیده:

منطقه مورد مطالعه درشمال بیرجند با مختصاتE59 9′-E59 34, N32 41′ –N32 55′ شامل تپه هایی ازجنس کنگلومرا توف مارن و مارن توفی می باشد وجود پرتگاه گسلی درهردودامنه شمالی و جنوبی ای تپه ها نشانگر وجود دوتراست با شیب مخالف شمالی و جنوبی می باشد با توجه به اینکه گسلهای تراستی فعال گاه به صورت گسل پنهان می باشند و لغزش دراین گسلها با ایجاد تاقدیس درچندکیلومتربالای پوسته همراه می باشد شناسایی این گسلها ازاهمیت خاصی برخوردار می باشد از این رو تاقدیس شمال بیرجند به منظور شناسایی گسل ایجاد کننده آن مورد بررسی قرارگرفته است براساس شواهد بدست آمده چین بوجود امده دراثر گسل چینی نامتقارن با یال شمالی کم شیب و یال جنوبی پرشیب می بشاد مقاطع توپوگرافی رسم شده دربرنامه ER Mapper نشانگر اختلاف ارتفاع درمحل تبدیل تپه ها به دشت می یابد که بدلیل حرکت و برخاستگی فرادیواره می باشد یعنی شیب گسل ایجاد کننده چین به سمت شمال بوده و یال شمالی با شیب کم درسمت فرادیواره واقع شده است.